Site Loader
Get a Quote
Legnica
tel:+48 606 263 002

Według Światowej Organizacji Zdrowia WHO Zdrowie jest stanem pełnego, dobrego samopoczucia/dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, a jednostki lub grupy muszą mieć możliwość określania i realizowania swoich dążeń, zaspokajania potrzeb, a także zmiany środowiska bądź radzenia sobie z nim. Dlatego zdrowie jest postrzegane jako zasób życiowy, a nie cel życia.”  

Dobre samopoczucie to stan jaki wielokrotnie doświadczamy w swoim życiu przez okres od dzieciństwa po dorosłość.  To odczucie związane jest z dobrą kondycją fizyczną,  niezmąconym  umysłem i otwartym sercem.  Stan ten świadczy o tym, że nasze życie jest zbalansowane i zachowana jest równowaga pomiędzy  ciałem, duchem  i umysłem. Gdy któryś z tych obszarów  funkcjonuje  niewłaściwie,  to zaczynamy odczuwać dyskomfort oraz dolegliwości fizyczne i psychiczne.

Dotyczy to zarówno sfery osobistej i zawodowej, które przenikają się wzajemnie. Według Davida Cluttrbucka ( w publikacji pt. Równowaga Między Życiem Zawodowym a Osobistym ) cyt.: „Przez życie osobiste rozumie się zwykle wszystko to, co nie jest pracą, jednak wydaje się, że jest to pojmowanie dość wąskie i raczej mało pomocne. Życie osobiste oznacza bowiem gromadzenie doświadczeń, możliwość eksperymentowania i uczenia się, zdolność sensownego określania się i rozwoju, nawiązywania satysfakcjonujących relacji oraz – paradoksalnie – możliwość angażowania się w działania sensowne i dające poczucie spełnienia (a więc także odczuwania radości z pracy). Ogólnie można je więc zdefiniować jako możliwość osiągnięcia celów w różnorodnie określanych kontekstach.” Dlatego bardzo ważne jest zachowanie harmonii między życiem prywatnym i życiem zawodowym. Aby zachować balans życiowy należy poznać  swój organizm,  być świadomym  swoich potrzeb  oraz  potrafić  współistnieć z innymi ludźmi. 

Wiele osób z własnej perspektywy ocenia innych ludzi przez sukcesy lub porażki mówiąc, że jedni mają szczęście a drudzy pecha. W gruncie rzeczy to nie szczęście i pech stanowią o sukcesie, lecz kompetencje i umiejętności, których można się nauczyć/wytrenować. Sukcesy i porażki są niezbędne w procesie rozwoju i pokazują nasze mocne i słabe strony ( zasoby).  Istotne jest to aby wiedzieć, że podczas procesu coachingu porażkę przekuwasz na sukces. Dlatego coaching dedykuję Tobie, wiedząc o tym, że w krótkim czasie możesz trwale rozwiązać trudne sprawy. Coaching/trening rozwojowy jest czymś więcej  niż szkoleniem lub terapią,  to  fantastyczne doświadczenie odkrywania  siebie, swoich talentów i sposobów na realizację marzeń. Bycie  zdrowym i spełnionym sprawia, że życie nabiera barw. 
Zapraszam na coaching, Małgorzata Stanberg

Post Author: admin