COACHING ZAWODOWY :
Business coaching – ukierunkowany na rozwój firmy
Career coaching – wspomaga rozwój kariery zawodowej
Executive Coaching– zwiększenie efektywności kadry kierowniczej

Szkolenia grupowe i indywidualne mające na celu zwiększenie motywacji i efektywności zawodowej w obszarach: 
* Komunikacja interpersonalna i zawodowa
* Zarządzanie wydajnością
* Efektywność organizacyjna
* Zarządzanie karierą i zmianami osobowymi
* Poprawa myślenia strategicznego
* Efektywne radzenie sobie z konfliktem
* Delegowanie zadań i budowanie efektywnego zespołu w organizacji
* Wypalenie zawodowe – drogi wyjścia z impasu

LIVE COACHING
Indywidualne sesje coachingu nastawione na osobiste aspekty życia:
* Trening umiejętności interpersonalnych

* Efektywna autoprezentacja
* Budowanie pewności siebie i zwiększanie odwagi życiowej do podejmowania decyzji
* Profesjonalne wyznaczanie celów
* Asertywność w kontaktach z innymi
* Konstruktywne rozwiązywanie problemów

COACHING ZDROWIA
Indywidualne sesje coachingowe  ukierunkowane na:
* Zarządzanie czasem w celu zwiększenia przestrzeni na realizację celów osobistych
* Przeciwdziałanie depresji

* Trening radzenia sobie ze stresem
* Trening kształtowania właściwych nawyków zdrowotnych
* Trening przeciwdziałanie uzależnieniom cywilizacyjnym
* Trening umiejętności wychowawczych
* Trening poprawy relacji w związku


oraz techniki wzmacniające zdrowie: ćwiczenia oddechowe,  relaksacja, wizualizacja, medytacja.